Beste half jaar sinds begin crisis 12-08-2014 Terug naar overzicht

Monitor Koopwoningmarkt: beste half jaar sinds begin crisis

Uit de zesde Monitor Koopwoningmarkt blijkt dat het beste eerste kwartaal - sinds de crisis in 2008 uitbrak - nu ook wordt opgevolgd door het beste tweede kwartaal. Het aantal hypotheekaanvragen, nieuw afgesloten hypotheken, verkochte woningen en het aantal transacties zijn flink toegenomen. Daarnaast stijgen ook de verkoopprijzen licht over de hele linie. Duidelijke signalen van een herstellende koopwoningmarkt.

De Monitor Koopwoningmarkt is het resultaat van een samenwerking tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk. NVM, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Vereniging Eigen Huis en Waarborgfonds Eigen Woning en wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, Faculteit Bouwkunde TU Delft. Deze monitor laat zien dat de activiteiten op de hypothekenmarkt en op de markt van bestaande koopwoningen duidelijk omvangrijker zijn dan in het vorige kwartaal. Dit past natuurlijk in het seizoenpatroon dat de koopwoningmarkt kenmerkt, maar ook ten opzichte van voorgaande jaren is het aantal verkochte koopwoningen en hypotheken flink hoger. Daarnaast zijn zowel de mediane verkoopprijs als de Prijsindex Bestaande Koopwoningen in het tweede kwartaal van 2014 wederom licht gestegen ten opzichte van het vorige kwartaal.

KOOPPRIJSSTIJGING BELANGRIJKSTE SIGNAAL
In het tweede kwartaal van 2014 laten zowel de mediane verkoopprijs als de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) wederom een kleine stijging zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Maar ook in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden blijken de mediane verkoopprijs (+3,5%) en de PBK (+1,2%) nu duidelijk hoger uit te komen. Dit wijst op een nieuwe fase in het herstel, waarin het verschil tussen de vraagprijs en de feitelijke verkoopprijs weer kleiner is geworden. Als het herstel doorzet, kan de stijging van de mediane koopprijs over heel 2014 wel eens tussen de 3% en 5% uitkomen.

HET BESTE TWEEDE KWARTAAL SINDS JAREN
De koopprijsstijging is mogelijk geweest door een sterke toename van de dynamiek op de markt van bestaande koopwoningen. In het tweede kwartaal van 2014 zijn door de NVM-makelaars 29.200 koopwoningen verkocht en zijn door het Kadaster bijna 34.000 transacties geregistreerd. Deze kwartaalcijfers betekenen een duidelijke toename ten opzichte van het vorige kwartaal, wat past in het seizoenpatroon dat de koopwoningmarkt kenmerkt. In vergelijking met een jaar geleden is deze groei echter fors te noemen.

GOEDE BASIS VOOR VERDER HERSTEL
Zowel het algemene consumentenvertrouwen, als het vertrouwen in de koopwoningmarkt zijn het afgelopen jaar fors toegenomen en bevinden zich inmiddels op het niveau van ver voor de crisis. De verwachte economische groei, de verwachte inkomensstijging en de nog steeds goede betaalbaarheid (door met name de historisch lage hypotheekrente) van de koopwoningen daarbij opgeteld, vormen een prima basis voor een verdere toename van het aantal verkopen van bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. En daarmee voor een positieve ontwikkeling van de verkoopprijzen op beide markten.