Wilt u dit jaar nog schenken? 22-11-2014 Terug naar overzicht

Wilt u dit jaar nog een eigenwoningschenking doen?

Als u dit jaar nog iemand 100.000 euro belastingvrij voor de eigen woning wilt schenken, dan is haast geboden! De schenkingsvrijstelling loopt namelijk af: als u een eigenwoningschenking wilt doen, dan moet dat vóór 1 januari 2015. In sommige gevallen moet het zelfs eerder of is het al te laat. Dit heeft te maken met hoe de ontvanger de schenking in een eigen woning investeert. En, of de ontvanger nog op tijd aan de voorwaarden voldoet.
Hieronder is een aantal van de voorwaarden vereenvoudigd weergegeven:

de ontvanger koopt een eigen woning met de schenking: de woning moet uiterlijk 31 december 2014 bij de notaris aan de ontvanger worden overgedragen; de schenking kunt u desgewenst al eerder doen. Het ondertekenen van een koopovereenkomst is onvoldoende. De akte van overdracht moet bij de notaris zijn ondertekend en de akte moet bij het kadaster zijn ingeschreven. Als de ontvanger nu nog een huis gaat kopen, houdt er dan rekening mee dat het aanvragen van een hypotheek bij de bank geruime tijd in beslag neemt.
de ontvanger gaat de hypotheek aflossen met de schenking: de aflossing moet uiterlijk 31 december 2014 zijn verwerkt. De bank kan over de aflossing boeterente berekenen.
de ontvanger gaat verbouwen met de schenking: de schenking wordt uiterlijk 31 december 2014 aan de ontvanger gedaan, de verbouwing moet klaar zijn op 31 december 2016.
Voor de schenking voor een nieuwbouwwoning is op 14 november 2014 een besluit gepubliceerd over welke voorwaarden daarvoor gelden:

de grond voor de nieuwbouwwoning is uiterlijk op 31 december 2014 bij de notaris overgedragen aan de ontvanger van de schenking;
vóór 31 december 2014 moeten de bouwwerkzaamheden zijn gestart (mogelijk wordt deze voorwaarde door de staatssecretaris nog geschrapt);
10% van de schenking moet zijn besteed aan de betaling van de grond waarop de nieuwbouwwoning wordt gebouwd of aan de bouwtermijnen (die zijn vervallen);
het deel van de schenking dat niet in 2014 is besteed, moet worden besteed in 2015 aan de eerstvolgende bouwtermijnen die in 2015 vervallen.
De vrijstelling is niet automatisch; de ontvanger moet vóór 1 maart 2015 aangifte van de schenking doen. Als de Belastingdienst de aangifte heeft ontvangen, wordt beoordeeld of aan de voorwaarden van de eigenwoningschenking is voldaan en of u de 100.000 euro (of het lagere bedrag dat voor de eigen woning is geschonken) belastingvrij heeft gekregen.
Voordat u de schenking doet/ontvangt is het belangrijk te informeren of de vrijstelling in uw situatie van toepassing kan zijn. We informeren en adviseren u graag over dit onderwerp. Voor veel schenkers leggen wij de schenking in een akte vast en nemen in die akte een clausule op om geen risico te lopen voor de schenkbelasting. Als de Belastingdienst de schenking namelijk niet als eigenwoningschenking erkent, moet de ontvanger schenkbelasting betalen.

Neem contact op met Schilperoort Netwerknotarissen voor een persoonlijk advies:
Beetsstraat 3
3261 PL Oud-Beijerland
T (0186) 63 62 22