Parkeerterrein Natuurmonumenten Nieuwendijk op de schop

18-7-2018

Na overleggen met bewoners, gebruikers, gemeente, aannemer en andere betrokkenen staat een startdatum voor de herinrichting van het parkeerterrein van Natuurmonumenten in de steigers. Vanaf 13 augustus vinden de werkzaamheden plaats en krijgt het huidige parkeerterrein naast de haven in Nieuwendijk een uitbreiding en een opknapbeurt.

Na overleggen met bewoners, gebruikers, gemeente, aannemer en andere betrokkenen staat een startdatum voor de herinrichting van het parkeerterrein van Natuurmonumenten in de steigers. Vanaf 13 augustus vinden de werkzaamheden plaats en krijgt het huidige parkeerterrein naast de haven in Nieuwendijk een uitbreiding en een opknapbeurt.

Extra eisen aan de herinrichting
Het bestek was bijna rond en paste ook binnen het beschikbare budget. Helaas kwam er nog een laatste eis van het waterschap, namelijk een volledige verharding van het terrein. Deze eis stond niet eerder in de planvorming en begroting. Inmiddels zijn de financiën geregeld en zijn de laatste eisen verwerkt in het bestek en besproken met de aannemer. De startdatum is enkel nog onder voorbehoud van het verkrijgen van de watervergunning.

Herinrichting parkeerterrein
Het aantal parkeerplaatsen wordt met de herinrichting verdubbeld, van 150 naar 300 plaatsen. Naast de uitbreiding pakt Natuurmonumenten ook de kans aan om het zicht van het parkeerterrein te verbeteren, onder andere met duidelijke bebording naar de pont en het aangrenzende natuurgebied de Tiendgorzen.

Uitvoering van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten half augustus en duren vier weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden blijft een deel van het parkeerterrein open voor bezoekers en bewoners. Natuurmonumenten onderhoudt nauw contact met de bewoners, horeca, musea, medewerkers en vrijwilligers op het eiland en de bewoners van Nieuwendijk over de werkzaamheden.

Toekomstige bereikbaarheid Tiengemeten
Naast de herinrichting van het parkeerterrein sprak Natuurmonumenten met de Werkgroep Omgeving Nieuwendijk (WON) over de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg door de Oosterse en Westerse Laagjes. Beide voorzieningen bieden een oplossing voor de verkeer- en parkeeroverlast rondom Nieuwendijk. De realisatie van de tijdelijke ontsluitingsweg is een langer proces en vraagt een zorgvuldige aanpak. Voor 6 september ontvangt Natuurmonumenten een reactie van de gemeente Korendijk over het wel of niet afgeven van de vergunning.